Press Release


IEE Notice 20181118

चिलिमे टावरको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षफण प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सूचना


शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना

शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको लिन बाँकी नगद लाभांश रकम लिनका लागि शेयरधनी महानुभावहरूलाइ अत्यन्त जरूरी सूचना ।


लाभांश वापत कर दाखिला गरिएको बारे ।

आ.व. २०७०/०७१ देखि आ.व. २०७५/०७६ सम्मको लाभांश वापत नियमानुसार कर कट्टा गरि दाखिला गरिएको बिवरण ।


शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्वानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्वानको सूचना चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, धुम्वाराही स्थित केन्द्रीय कार्यालयको लागि सुरक्षा सेवा ठेक्कामा गराउनु पर्ने भएकोले ईच्छुक ईजाजत पत्र प्राप्त सुरक्षा सेवा प्रदायक फर्म/कम्पनीहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वकको शिलवन्दी बोलपत्र फारम दाखिला गर्न आव्हान गरिएको छ ।


सुरक्षा सेवा कार्यको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

सुरक्षा सेवा कार्यको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।


२४ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना ।

२४ औं वार्षिक साधारण सभाको सूचना ।


Invitation for Electronic Bids

Invitation for Electronic Bids Supply, Delivery, Installation, Testing and Commissioning of 110 Volt Battery and Redundant Battery Charger. Contract Id: CHPP-2077/78-EW-01 Publication date: 2 December 2020.


Protection works of the Portalyard at Powerhouse Area

Invitation for Electronic Bids Contract IdentificationNo.: CHPP-2077/78-CW-01 The first date of publication: 13th January, 2021 Chilime Hydropower Plant invites sealed quotations for the construction of Protection works of the Portalyard at Powerhouse Area.


LISTING 10% BONUS SHARES

LISTING 10% BONUS SHARES OF CHILIME HYDROPOWER COMPANY LIMITED - CHCL 57,09,762.25 Units Bonus Share of Chilime Hydropower Company Limited (CHCL) has been Listed in NEPSE


जिन्सि मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्रानको सूचना ।

जिन्सि मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धी बोलपत्र आह्रानको सूचना । सूचना प्रकाशित मितिः २०७७/११/१२ पत्रिकाः नागरिक दैनिक