Press Release


IEE Notice 20181118

चिलिमे टावरको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षफण प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सूचना


शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना

शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको लिन बाँकी नगद लाभांश रकम लिनका लागि शेयरधनी महानुभावहरूलाइ अत्यन्त जरूरी सूचना ।


लाभांश वापत कर दाखिला गरिएको बारे ।

आ.व. २०७०/०७१ देखि आ.व. २०७५/०७६ सम्मको लाभांश वापत नियमानुसार कर कट्टा गरि दाखिला गरिएको बिवरण ।


शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्वानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्वानको सूचना चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, धुम्वाराही स्थित केन्द्रीय कार्यालयको लागि सुरक्षा सेवा ठेक्कामा गराउनु पर्ने भएकोले ईच्छुक ईजाजत पत्र प्राप्त सुरक्षा सेवा प्रदायक फर्म/कम्पनीहरुबाट निम्न शर्तहरुको अधिनमा रही रितपूर्वकको शिलवन्दी बोलपत्र फारम दाखिला गर्न आव्हान गरिएको छ ।