Press Release


IEE Notice 20181118

चिलिमे टावरको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षफण प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सूचना


Re-Invitation for Sealed Quotation

Re-Invitation for Sealed Quotation First date of publication 2076/03/09 Gorkhapatra


शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना

शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको लिन बाँकी नगद लाभांश रकम लिनका लागि शेयरधनी महानुभावहरूलाइ अत्यन्त जरूरी सूचना ।


२३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धमा

यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७६/०७/१८ गतेको ३६४ औं बैठकबाट आगामी २३ औं वार्षिक साधारण सभामा निम्न अनुसार नगद लाभांश र वोनस शेयर वितरण गर्ने स्वीकृतिको लागि सिफारिश गर्ने निर्णय भएको ब्यहोरा निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ । नगद लाभांस प्रतिशतः ५% (पाँच प्रतिशत) (रकम रू. २३,७९,०६,७८९/१२) वोनस शेयर प्रतिशतः २०% (वीस प्रतिशत) (रकम रू. ९५,१६,२७,१५६/४८) शेयर दाखिला खारेज मिति (Book Close Date): मिति २०७६/०७/२७ देखि २०७६/८/११ सम्म हालको चुक्ता पूँजीः रू. ४,७५,८१,३५,७८२/४० वार्षिक साधारण सभाको मितिः २०७६/०८/११ गते वुधवार (तदनुसार नोभेम्बर २७, २०१९) (२३ औं वार्षिक साधारण सभा)


निर्बाचन कार्यक्रमको सूचना ।

निर्बाचन कार्यक्रमको सूचना ।