Press Release


IEE Notice 20181118

चिलिमे टावरको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षफण प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सूचना


नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धी सूचना


Re-Invitation for Sealed Quotation

Re-Invitation for Sealed Quotation First date of publication 2076/03/09 Gorkhapatra


संशोधित नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धी सूचना ।

संशोधित नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धी सूचना ।


शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना

शेयधनी महानुभावहरूलार्इ अत्यन्त जरूरी सूचना । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्मको लिन बाँकी नगद लाभांश रकम लिनका लागि शेयरधनी महानुभावहरूलाइ अत्यन्त जरूरी सूचना ।