Press Release


सेयरधनी महानुभावहरूलार्इ सूचना

नेपाल धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र सम्बन्धस् ऐन, २०६३ को दफा ८७ को अधिनमा रही दिइएको निर्देशानुसार मिति २०७२ माघ गते शुक्रबारदेखि अभौतिकरण नगरिएका यस कम्पनीका सेयर विक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने हुँदा यथासमयमा आफ्ना नाममा रहेका भौतिक सेय प्रमाणपत्र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट स्वीकृति प्राप्त निक्षेप सदस्य मार्फत अभौतिकरण (DEMAT) खाता खोली आफ्नो भौतिक सेयर प्रमाणपत्र अभौतिकरण गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत सम्पूर्ण सेयरधनी महानुभावहरूलार्इ अनुरोध गर्दछौं ।


RFP Notice (Evaluation of the Financial Proposal)

RFP Notice (Evaluation of the Financial Proposal) With respect to the published notice in the daily Newspaper “Gorkhapatra” dated 2073/12/25 (April 7, 2017) regarding “Request for Technical and Financial Proposal for the Consulting Services for Architect Design and Detail Construction Drawing of Chilime Tower” at Dhumbarahi, Ring Road, Kathmandu-4, Nepal, it is hereby notified that the following consulting firms are technically qualified and they are eligible for evaluation of the Financial Proposal.


विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको जानकारी ।

श्री विदयुत विकास विभाग, अनुमतिपत्र महाशाखाबाट मिति २०७३/०६/०१ मा यस कम्पनीले बुढी गण्डकी प्रोक जलविद्युत आयोजना (४२० मे.वा.) र सेती नदी-३ (SR-3) अर्धजलाशययुक्त (PROR) जलविद्युत आयोजना (१६५मे.वा.) को विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको ब्यहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ ।


Notice of Pre-Qualification Result.

Notice of Pre-Qualification Result. Date of Notice: 2074/07/08 (25th October 2017)


NOTICE TO PREQUALIFIED BIDDERS

NOTICE TO PREQUALIFIED BIDDERS FOR CONSTRUCTION OF CHILIME TOWER AT DHUMBARAHI, KATHMANDU Date of first publication: 2075/04/02 in Gorkhapatra


Re-Invitation for Bids

Re-Invitation for Bids (International Competitive Bidding) Rehabilitation of Chilime Hydropower Plant IFB No: CJCL-2075/76-CHPP-01 (First Date of Notice Publication 7 October 2018) Follow link for documents: http://www.chilime.com.np/latest_updates/chilime.html


IEE Notice 20181118

चिलिमे टावरको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षफण प्रतिवेदन तयारीको लागि सार्वजनिक सूचना


Time Extension of Rehabilitation

Notice for Time Extension of Bid Submission (Date of Notice Publication: 20th November 2018) This is to inform all the eligible Bidders that the notice published on 7th Oct 2018 in National Daily News Paper, GorkhaPatra regarding the Rehabilitation Chilime Hydropower Plant, IFB No. CJCL-2075/76-CHPP-01 has been amended. Last Date for Purchase : 4 December, 2018 Last Date & Time for Submission : 5 December, 2018 till 12:00 Hrs Date & Time for Opening : 5 December, 2018 after 14:00 Hrs Regarding other requirements remain unchanged.


AGM 22 Notice

AGM 22 Notice


Invitation for Bids

Invitation for Bids First publication Date 2075/09/17 Nagrik Patrika


नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धी सूचना

नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिश सम्वन्धी सूचना