Press Release


सेयरधनी महानुभावहरूलार्इ सूचना

नेपाल धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र सम्बन्धस् ऐन, २०६३ को दफा ८७ को अधिनमा रही दिइएको निर्देशानुसार मिति २०७२ माघ गते शुक्रबारदेखि अभौतिकरण नगरिएका यस कम्पनीका सेयर विक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने हुँदा यथासमयमा आफ्ना नाममा रहेका भौतिक सेय प्रमाणपत्र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट स्वीकृति प्राप्त निक्षेप सदस्य मार्फत अभौतिकरण (DEMAT) खाता खोली आफ्नो भौतिक सेयर प्रमाणपत्र अभौतिकरण गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत सम्पूर्ण सेयरधनी महानुभावहरूलार्इ अनुरोध गर्दछौं ।


खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१०/२६, गोरखापत्र रा.दै.


बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना

बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१०/२६, गोरखापत्र रा.दै.


आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१०/२६, गोरखापत्र रा.दै.


खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूच

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति २०७३/११/२६, गोरखापत्र रा.दै., कान्तिपुर रा.दै. खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१०/२६, गोरखापत्र रा.दै.


खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना संशोधन गरिएक

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना संशोधन गरिएको बारे ।


बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सूचना

बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सूचना बढुवा सूचना नं. २०७३/०७४प्र.८/ब.१ तहः ८ (आठ) पदः सहायक निर्देशक सेवाः प्रशासन समूहः लेखा


विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको जानकारी ।

श्री विदयुत विकास विभाग, अनुमतिपत्र महाशाखाबाट मिति २०७३/०६/०१ मा यस कम्पनीले बुढी गण्डकी प्रोक जलविद्युत आयोजना (४२० मे.वा.) र सेती नदी-३ (SR-3) अर्धजलाशययुक्त (PROR) जलविद्युत आयोजना (१६५मे.वा.) को विद्युत उत्पादन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त भएको ब्यहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ ।


21 AGM Notice

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको एक्काइसौं नियमित बार्षिक साधारण सभाको सूचना


कम्पनीको शेयर दाखिला खारेज बन्द हुने मिति संशोधन गरिएको सूचना ।

कम्पनीको शेयर दाखिला खारेज बन्द हुने मिति संशोधन गरिएको सूचना । नगद लाभांस प्रतिशतः १०% (दश प्रतिशत) बोनस शेयर प्रतिशतः १५% (पन्ध्र प्रतिशत) शेयर दाखिला खारेज मिति (Book Close Date): मिति २०७४/०७/०६ हालको चुक्ता पूँजीः रू.३,४४,७९,२४,४८०/- वार्षिक साधारण सभाको मितिः २०७४/०७/२४ (२१ औं वार्षिक साधारण सभा)


Bidding Notice

National Competitive Bidding CHPP-2074/075-MW-01 Published on Gorkhapatra 2074/07/06 (2017-10-23)


Amendment Notice

National Competitive Bidding CHPP-2074/075-MW-01 Amendment Notice Published on 2074/07/07(2017-10-24)


Notice of Pre-Qualification Result.

Notice of Pre-Qualification Result. Date of Notice: 2074/07/08 (25th October 2017)


वीमाको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव माग गरिएको बारे ।

वीमाको लागि शिलवन्दी प्रस्ताव माग गरिएको बारे । सूचना प्रकाशित मितिः २०७४ कार्तिक २१ गते मंगलबार


खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना

खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सम्वन्धी सूचना


स्वीकृत नामावली

मिति २०७३/१०/२६ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार खुला प्रतियोगिताका लागि प्राप्त दरखास्तहरू मध्ये रितपूर्वक पेश हुन आएका स्वीकृत दरखास्त बिवरणः


नगद लाभांश वितरण सम्वन्धी सूचना ।

मिति २०७४/०७/२४ गते सम्पन्न २१औं वार्षिक साधारण सभाबाट पारित नगद लाभांश तथा वोनश शेयर वितरण सम्वन्धी सूचना ।


खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूच

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड तथा जलविद्युत केन्द्रमा रिक्त रहेका पदहरू खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्न मिति २०७४/०८/११ गतेको गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गरिएकोमा केही पदहरूमा प्रयाप्त दरखास्तहरू पेश हुन नआएको हुँदा म्याद समाप्त भएको मितिबाट ७ दिन (दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति २०७४/०९/१७ गते सम्म) म्याद थप गरिएको छ । सो दिन विदा परेमा लगत्तै कार्यालय खुलेको दिनलार्इ अन्तिम मिति मानिनेछ र दोब्बर परीक्षा दस्तुर तिरी दरखास्त वुझाउने अन्तिम मितिबाट ७ दिन भित्र यस कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय, धुम्वाराही, काठमाडौंमा रितपूर्वकको दरखास्त दर्ता गर्नु हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।