Press Release


सेयरधनी महानुभावहरूलार्इ सूचना

नेपाल धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र सम्बन्धस् ऐन, २०६३ को दफा ८७ को अधिनमा रही दिइएको निर्देशानुसार मिति २०७२ माघ गते शुक्रबारदेखि अभौतिकरण नगरिएका यस कम्पनीका सेयर विक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने हुँदा यथासमयमा आफ्ना नाममा रहेका भौतिक सेय प्रमाणपत्र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट स्वीकृति प्राप्त निक्षेप सदस्य मार्फत अभौतिकरण (DEMAT) खाता खोली आफ्नो भौतिक सेयर प्रमाणपत्र अभौतिकरण गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत सम्पूर्ण सेयरधनी महानुभावहरूलार्इ अनुरोध गर्दछौं ।


TIME EXTENSION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)

TIME EXTENSION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI) It is to inform that submission time regarding Notice Published on Gorkhapatra dated 25th November, 2016 for “REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR CONSULTING SERVICES” has been extended till January 23, 2017.


खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१०/२६, गोरखापत्र रा.दै.


बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना

बढुवाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१०/२६, गोरखापत्र रा.दै.


आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१०/२६, गोरखापत्र रा.दै.


खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूच

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना, प्रकाशित मिति २०७३/११/२६, गोरखापत्र रा.दै., कान्तिपुर रा.दै. खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३/१०/२६, गोरखापत्र रा.दै.


खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना संशोधन गरिएक

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि आवेदन फाराम भर्ने सूचना संशोधन गरिएको बारे ।


RFP Notice

Notice for Request for Technical and Financial Proposal for the Consulting Services for Architect Design and Detail Construction Drawing of Chilime Tower at Dhumbarahi, Ring Road, Kathmandu-4, Nepal


सुरक्षा सेवा सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्वानको सूचना

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, धुम्वाराही स्थित केन्द्रीय कार्यालयको लागि सुरक्षा ब्यवस्था गर्नु पर्ने भएको हुँदा योग्यता पुगेका फर्म/कम्पनीहरूबाट सुरक्षा सेवा लिन शिलबन्दी दरभाउ-पत्र आह्वान गरिएको छ ।


RFP Notice (Evaluation of the Financial Proposal)

RFP Notice (Evaluation of the Financial Proposal) With respect to the published notice in the daily Newspaper “Gorkhapatra” dated 2073/12/25 (April 7, 2017) regarding “Request for Technical and Financial Proposal for the Consulting Services for Architect Design and Detail Construction Drawing of Chilime Tower” at Dhumbarahi, Ring Road, Kathmandu-4, Nepal, it is hereby notified that the following consulting firms are technically qualified and they are eligible for evaluation of the Financial Proposal.


बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सूचना

बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सूचना बढुवा सूचना नं. २०७३/०७४प्र.८/ब.१ तहः ८ (आठ) पदः सहायक निर्देशक सेवाः प्रशासन समूहः लेखा