Chilime Hydropower Company Limited

Chilime Hydropower Company LimitedChilime Hydropower Company Limited (Chilime) was incorporated in 1995 with an objective of hydroelectricity generation through optimal utilization of resources within the country. Nepal Electricity Authority (NEA) holds majority ownership with 51% share holding.Read more

Chief Executive Officer Mr. Ram Gopal Shiwakoti
Chief Executive Officer

Sister Companies


Chilime Hydropower Company Limited

नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७१ को विनियम ११(३) मा भएको ब्यवस्था बमोजिम प्रतिस्पर्धा गरार्इ स्थायी पदपूर्ति गर्न प्रकाशित सूचना अनुसार लिर्इएको लिखित तथा अन्तर्वार्ता परीक्षामा उपल्लो अंक प्राप्त गर्ने उमेदवारहरूलार्इ नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्न पदपूर्ति समितिको मिति २०७२/१०/१८ गतेको निर्णय अनुसार कम्पनीको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७१ को विनियम ३१ अनुसार नियुक्ति पत्र लिन ३० (तीस) दिन भित्र अनुसूची-४ बमोजिम तोकिएको ढाँचा अनुसार निरोगिताको प्रमाणपत्र, प्रवेश पत्र सहित यस कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय प्रशासन शाखा धुम्वाराहीमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Read more

सेयरधनी महानुभावहरूलार्इ सूचना

नेपाल धितोपत्र बोर्डको धितोपत्र सम्बन्धस् ऐन, २०६३ को दफा ८७ को अधिनमा रही दिइएको निर्देशानुसार मिति २०७२ माघ गते शुक्रबारदेखि अभौतिकरण नगरिएका यस कम्पनीका सेयर विक्री तथा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने हुँदा यथासमयमा आफ्ना नाममा रहेका भौतिक सेय प्रमाणपत्र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट स्वीकृति प्राप्त निक्षेप सदस्य मार्फत अभौतिकरण (DEMAT) खाता खोली आफ्नो भौतिक सेयर प्रमाणपत्र अभौतिकरण गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत सम्पूर्ण सेयरधनी महानुभावहरूलार्इ अनुरोध गर्दछौं ।

Read more

Madhya Bhotekoshi JCL

Sanjen JCL

Rasuwagadhi HCL