Chilime Hydropower Company Limited

Chilime Hydropower Company LimitedChilime Hydropower Company Limited (Chilime) was incorporated in 1995 with an objective of hydroelectricity generation through optimal utilization of resources within the country. Nepal Electricity Authority (NEA) holds majority ownership with 51% share holding.Read more

Chief Executive Officer Mr. Madhav Prasad Koirala
Chief Executive Officer

Sister Companies


Chilime Hydropower Company Limited

निर्बाचन कार्यक्रमको सूचना ।

निर्बाचन कार्यक्रमको सूचना ।

Read more

२३ औं वार्षिक साधारण सभा सम्वन्धमा

यस कम्पनीको सञ्चालक समितिको मिति २०७६/०७/१८ गतेको ३६४ औं बैठकबाट आगामी २३ औं वार्षिक साधारण सभामा निम्न अनुसार नगद लाभांश र वोनस शेयर वितरण गर्ने स्वीकृतिको लागि सिफारिश गर्ने निर्णय भएको ब्यहोरा निर्णयानुसार जानकारीको लागि अनुरोध छ । नगद लाभांस प्रतिशतः ५% (पाँच प्रतिशत) (रकम रू. २३,७९,०६,७८९/१२) वोनस शेयर प्रतिशतः २०% (वीस प्रतिशत) (रकम रू. ९५,१६,२७,१५६/४८) शेयर दाखिला खारेज मिति (Book Close Date): मिति २०७६/०७/२७ देखि २०७६/८/११ सम्म हालको चुक्ता पूँजीः रू. ४,७५,८१,३५,७८२/४० वार्षिक साधारण सभाको मितिः २०७६/०८/११ गते वुधवार (तदनुसार नोभेम्बर २७, २०१९) (२३ औं वार्षिक साधारण सभा)

Read more

Madhya Bhotekoshi JCL

Sanjen JCL

Rasuwagadhi HCL